Make your own free website on Tripod.com

מועדי הבחינות:

בגרות מעשית 5 יח"ל – 13/5/03

בגרות עיונית 5 יח"ל – 28/5/03

 

מומלץ להוריד את הקובץ לפני קריאתו (כפתור ימני על הקובץ ß שמירת יעד בשם...).

כל הקבצים שמורים כקובצי  PDF, במידה והקבצים לא עולים לאחר ההורדה יש צורך

בהורדת התוכנה Acrobat Reader (בחינם) –לחץ כאן להורדה .

 

 

בחינת הבגרות מקיץ תשס"א  -  5 יח"ל

שאלון

תשובון

043001

043001

043002

043002

043003

043003

 

 
 

 

 

 

 

 

 


בחינת הבגרות מקיץ תשס"א  -  3 יח"ל

שאלון

תשובון

920601

920601

 

 
 

 

 

 


בחינת הבגרות המעשית (מעבדה) מקיץ תשס"א  -  5 יח"ל

בעיה מספר

1

2

3

4

5

6

 

* כל תלמיד מקבל בעיה אחרת