Make your own free website on Tripod.com

 

מיקודי הלימוד לבגרות – קיץ 2003

 

מיקוד לבגרות בביולוגיה ברמה של 3 יח"ל

 

מיקוד לבגרות בביולוגיה ברמה של 5 יח"ל (ללומדים את הנושאים המורחבים – מיקרואורגניזמים וגנטיקה בלבד!)